• کاموس صنعت
 • کاموس صنعت
 • کاموس صنعت
کاموس صنعت1 کاموس صنعت2 کاموس صنعت3

کانتر پیش تنظیم

5579

توضیحات

توضیحی ارائه نشده است

ویژگی‌های فنی

 • مولتي ورودي : اتصال به ميكروسوئيچ ( انواع دستگاههاي با خروجي پالس ، انواع سنسورها با ولتاژ كاركرد 12 ولت و انكدر
 • داراي يك خروجي رله
 • در دو مدل داراي دو نمايشگر 4 رقمي و مدل داراي دو نمايشگر 6 رقمي
 • توانائي اضافه نمودن انواع خروجيها از قبيل رله اضافي , خروجي جريان بصورت صفر الي 20 ميلي آمپر و يا 4 الي 20 ميلي آمپر و ولتاژ صفر الي 10 ولت
 • انجام عمل ضرب و يا تقسيم در يك ضريب ثابت با توانائي مميز پذيري
 • انجام ريست بصورت دستي و يا اتومات
 • انتخاب شمارش و يا عدم شمارش پس از برابر شدن عدد تنظيمي با رقم ورودي
 • عدم شمارش و وصل ماندن رله خروجي پس از ريست شدن سيستم با قابليت زمان پذيري
 • توانائي در وارد نمودن رقم پايه در مورد دستگاه هائي كه نقطه صفر شروع كاري مترور آنان با نقطه صفر مكاني دستگاه اختلاف دارد
 • انتخاب سرعت شمارش در مورد وروديهاي مختلف ( حالت FAST براي ورودي انكدر و حالت SLOW براي ميكروسوئيچ و سنسور )
 • اضافه نمودن خروجي RS 232 و برنامه رسم گراف بصورت سفارشي